شنبه 4 آبان‌ماه سال 1387

مبحث "مفعول حرف اضافه"

توجه داشته باشید که هر کلمه یا کلماتی که بعد از حروف اضافه(in, on, at after, for,…) بیاید مفعول حرف اضافه بوده و هیچ نقشی در جمله – از نظر گرامری – ندارد.در   readingو همچنین مطابقت فاعل با فعل یکی از نکات مهم تشخیص مفعول حرف اضافه و حذف آنست. به مثال توجه فرمایید:

The key to the doors is lost.

در جمته ی بالا toحرف اضافه بوده و بنابراین the doorsمفعول حرف اضافه است و هیچ نقش گرامزی نداردپس فاعل جمله the keyمی باشد که چون مفرد است فعل isمی گیرد.