چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388

آموزش زبان انگلیسی در خواب امکان ندارد.فریب نخورید. به  قول قدیمی ها شتر در خواب بیند پنبه دانه. . .