سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388

ترجمه ی کلیه متون توسط کارگروه تخصصی 

از انگلیسی به فارسی و بالعکس 

ترجمه ی همزمان در سمینارها